15 Ιαν 2009

Διάλογος για τα παιδιά

.........................................................................................................................................................................

Απλοϊκός, ίσως, και σίγουρα ρητορικός ο προβληματισμός της στήλης, αλλά μήπως θα έπρεπε να μας απασχολήσει κάποτε σοβαρά ως κοινωνία ποιον δρόμο δείχνουμε στα παιδιά να βαδίσουν στα πρώτα τους βήματα και όχι μόνο στα επόμενα; Διότι όταν φτάσουν στον προθάλαμο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν ήδη διαμορφώσει τον χαρακτήρα αλλά και την ψυχοσύνθεσή τους σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μήπως, δηλαδή, θα είχε ένα νόημα, ιδιαίτερα αυτή την εποχή της απίστευτης βίας, των ανισοτήτων και των διαψεύσεων, θα είχε ένα νόημα να ξανασκεφτούμε τρόπους που να διευκολύνουν τα παιδιά, από τα πρώτα τους βήματα, να εξερευνήσουν και να αναπτύξουν αξίες ζωής;
Έρευνες που έχουν γίνει σε χώρες του εξωτερικού καταδεικνύουν χωρίς επιφύλαξη ότι ένα σχολικό περιβάλλον συνεπικουρούμενο από το οικογενειακό και βασισμένο στις αξίες βοηθάει και στη γνωστική και στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί σχετίζονται με τα παιδιά, οι μέθοδοι που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, η επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού, η ιεραρχική δομή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, έχουν σημαντική επιρροή στις εύπλαστες παιδικές προσωπικότητες και άρα συμβολή στη γενική μελλοντική κατεύθυνση της χώρας.
Μάλιστα, ένα αξιακό σύστημα στα δημοτικά, ίσως έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία σήμερα, αφού τα παιδιά είναι «σφουγγάρια» και ρουφούν ό,τι ακούνε και βλέπουν και που πυροβολούνται από παντού με ειδήσεις και συζητήσεις για έλλειψη αξιοκρατίας, για ρεμούλες, για ανομία, για αναξιόπιστους θεσμούς, για πραγματική διάψευση κάθε ανθρώπινης προσδοκίας.
Σταγόνα, ίσως, στον ωκεανό των ζητημάτων που άπτονται της παιδείας και ζητούν διαφορετικές οπτικές και άλλου τύπου νοοτροπίες και χειρισμούς, αλλά ενίοτε τα ποτήρια από τις σταγόνες ξεχειλίζουν...

Απόσπασμα από άρθρο της Έλλης Τριανταφύλλου στην "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", 14/01/2009

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 

Free Visitor Counters
Vitamin Shoppe Coupon Codes