6 Μαρ 2010

Ανασυγκρότηση των συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:
α) τον διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από προϊστάμενο γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής μονάδας.
β) Δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με βαθμό Α’, με τους αναπληρωματικούς τους, που υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου ΠΥΣΠΕ, οι οποίοι επιλέγονται με κριτήριο τη μεγαλύτερη προηγούμενη διοικητική εμπειρία σε θέση στελεχών εκπαίδευσης. Σε περίπτωση ίσης διοικητικής εμπειρίας επιλέγεται ο εκπαιδευτικός με τη μεγαλύτερη πραγματική δημόσια υπηρεσία. Ως διοικητική εμπειρία, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται η υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή σχολείου, προϊσταμένου γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προϊσταμένου διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
γ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.
Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και αποτελείται από:
α) τον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από προϊστάμενο γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή φυσικής αγωγής ή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή φυσικής αγωγής ή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από διευθυντή σχολικής μονάδας.
β) δύο εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με βαθμό Α’, με τους αναπληρωματικούς τους, που υπηρετούν στην περιφέρεια του οικείου ΠΥΣΔΕ, οι οποίοι επιλέγονται με κριτήριο τη μεγαλύτερη προηγούμενη διοικητική εμπειρία σε θέση στελεχών εκπαίδευσης. Σε περίπτωση ίσης διοικητικής εμπειρίας επιλέγεται ο εκπαιδευτικός με τη μεγαλύτερη πραγματική δημόσια υπηρεσία. Ως διοικητική εμπειρία, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται η υπηρεσία σε θέσεις διευθυντή σχολείου, προϊσταμένου γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προϊσταμένου διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
γ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

ΠΗΓΗ:  ΤΑ ΝΕΑ

2 Μαρ 2010

ΟΛΜΕ: Πρόταση για Σχολή Στελεχών Εκπαίδευσης

Την ίδρυση Σχολής Στελεχών Εκπαίδευσης προτείνει η ΟΛΜΕ στο υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να γίνουν αξιοκρατικά τα κριτήρια επιλογής τους.
Σύμφωνα με την πρόταση της ομοσπονδίας των καθηγητών, εφεξής όλοι όσοι επιθυμούν να διεκδικήσουν θέσεις διευθυντών και προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν αποκτήσει πτυχίο της Σχολής Στελεχών Εκπαίδευσης.
Όπως αναφέρει η ΟΛΜΕ, η φοίτηση στη σχολή θα είναι διάρκειας δύο εξαμήνων, δικαίωμα φοίτησης θα έχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί και η εισαγωγή θα γίνεται κατόπιν εξετάσεων. Ο συνδικαλιστικός φορέας των καθηγητών υπογραμμίζει ακόμα πως τα στελέχη της εκπαίδευσης θα πρέπει να επιλέγονται για τετραετή θητεία, η οποία θα λήγει ταυτόχρονα για όλα τα στελέχη στο τέλος της τετραετίας.
 

Free Visitor Counters
Vitamin Shoppe Coupon Codes