22 Απρ 2013

Σχολική Ετοιμότητα. Ποιος είναι έτοιμος για ποιον και πότε;


Σχολική Ετοιμότητα
Με τον όρο σχολική ετοιμότητα εννοούμε την ωρίμανση του παιδιού, δηλαδή την κατάσταση στην οποία το παιδί έχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να μπορέσει να αποκτήσει μια νέα γνώση ή δεξιότητα. 
Η ομαλή μετάβαση και ένταξη του παιδιού στην Α΄ Δημοτικού.
Έχει δύο πτυχές: τη γνωστική ( την ικανότητα να μαθαίνει το παιδί συγκεκριμένες δεξιότητες και γνώσεις) και την κοινωνική (την ικανότητα να λειτουργήσει κοινωνικά στο σχολείο και να συμμετάσχει σε κοινές δραστηριότητες με τους άλλους).
Αυτές οι δύο πλευρές της σχολικής ετοιμότητας δεν είναι πάντα ανεπτυγμένες σε πλήρη αρμονία. Για παράδειγμα ένα παιδί μπορεί να είναι έτοιμο γνωστικά ή γλωσσικά, αλλά μπορεί να είναι ανώριμο κοινωνικά ή το αντίστροφο.
Οπότε η σχολική ετοιμότητα είναι ένα σύνολο ικανοτήτων που μπορεί να χαρακτηριστεί ως : σχεδόν κάτω του μέσου όρου, κατά μέσο όρο, και άνω του μέσου όρου σε σχέση με την πλειονότητα των παιδιών που βρίσκονται στην ίδια ηλικία.
Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν κριτήρια επιλογής ή καθολικές δοκιμές ή ακόμα και από κοινού συμφωνημένα πρότυπα συμπεριφορών που μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε τη σχολική ετοιμότητα σε ένα συγκεκριμένο παιδί.
Ποιος είναι έτοιμος για ποιον και πότε;
Είναι φυσιολογικό για τα παιδιά να μάθουν τις διαφορετικές δεξιότητες με διαφορετικούς ρυθμούς. Θα ήταν άτοπο να κρίνουμε τη σχολική ετοιμότητα με βάση ένα τυποποιημένο σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Παρόλο που το σχολείο είναι λογικό να αναμένει ότι τα παιδιά που εισέρχονται από το νηπιαγωγείο είναι ενεργοί και πρόθυμοι μαθητές, δεν είναι λογικό να αναμένεται ότι όλα τα εξάχρονα έχουν το ίδιο επίπεδο προετοιμασίας για την έγκαιρη ανάγνωση, τα μαθηματικά ή τις κοινωνικές δεξιότητες.
Η υποχρέωση του σχολείου είναι να διδάξει τα παιδιά στο επίπεδο το οποίο βρίσκονται και να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Η υποχρέωση του παιδιού είναι να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του σχολείου κατά την είσοδο του.
Σχολική ετοιμότητα θα έπρεπε να σημαίνει την ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες του κάθε παιδιού και το κάθε παιδί με τη σειρά του να αντεπεξέρχεται στο σχολικό περιβάλλον.
Βέβαια τα μικρά παιδιά έχουν μεγάλη ανάγκη και απαιτούν υποστήριξη για να είναι προετοιμασμένα για τα υψηλά πρότυπα της μάθησης που θα αντιμετωπίσουν στο δημοτικό σχολείο.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παιδιών που είναι έτοιμα για το σχολείο;
Έρευνες έχουν δείξει ότι πολλές πτυχές της ζωής των παιδιών επηρεάζουν την προετοιμασία τους για την τυπική σχολική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής, κοινωνικής, συναισθηματικής και κινητικής τους ανάπτυξης. Για να αποφασισθεί εάν ένα παιδί είναι «έτοιμο για το σχολείο», όλοι αυτοί οι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις βασικές δεξιότητες που θα πρέπει ένα παιδί να έχει αναπτύξει κατά την είσοδο του στο δημοτικό σχολείο.
Να είναι σε θέση να ακολουθήσει δομημένες καθημερινές δραστηριότητες
Να είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετείται (ντύσιμο, τουαλέτα)
Να είναι ικανό να προσέχει αυτά που λέει κάποιος άλλος (διατήρηση προσοχής)
Να είναι σε θέση να συνεργαστεί με τα άλλα παιδιά
Να είναι σε θέση να ακολουθεί απλούς κανόνες
Να έχει αναπτύξει βασικές γνωστικές δεξιότητες (χρώματα, σχήματα)
Να είναι σε θέση να γράψει ή να αντιγράψει το όνομά του
Να είναι σε θέση να συνδέει ήχους με συλλαβές και γράμματα (φωνολογικές δεξιότητες)
Να κινείται με σιγουριά και με αυξανόμενο έλεγχο και συντονισμό
Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς για να βοηθήσουν στην σχολική προετοιμασία του παιδιού τους;
Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν τις δεξιότητες που πρέπει για να είναι καλύτερα προετοιμασμένα για το σχολείο. Η παρακάτω λίστα είναι μια συλλογή από δραστηριότητες που οι γονείς μπορούν να κάνουν με τα παιδιά τους:
Διαβάστε βιβλία μαζί με το παιδί σας.
Αφιερώστε του χρόνο παίζοντας και συζητώντας μαζί του
Δημιουργείστε ρουτίνες που το παιδί σας πρέπει να ακολουθήσει (όπως είναι οι χρόνοι των γευμάτων, του ύπνου κ.α)
Προωθήστε την πνευματική ανάπτυξη του παιδιού σας δείχνοντας και ενθαρρύνοντας το να σκεφτεί για τον κόσμο γύρω του
Υιοθετήστε παιχνίδια που βοηθούν στη ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων
Διασφαλίστε ευκαιρίες για να αναπτυχθούν οι κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού σας (ένταξη σε παιδικό σταθμό, βόλτες σε παιδότοπο, πάρκο κ.α.)
Ενθαρρύνετε συμπεριφορές που δείχνουν σεβασμό, ευγένεια, κατανόηση
Ενθαρρύνετε τα παιδιά να αναλάβουν ευθύνες για την οικοδόμηση της ανεξαρτησίας μέσα από απλές δουλειές όπως το μάζεμα των παιχνιδιών και των ρούχων τους.

Πηγή:ikid

18 Απρ 2013

Tα παιδιά μιμούνται τους γονείς τους στο κάπνισμα


Τι δείχνει νέα έρευνα του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας 
Η επιρροή των γονιών και του φιλικού περιβάλλοντος των παιδιών όσο εκείνα βρίσκονται ακόμη στην προεφηβική ηλικία και τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού είναι πιο σημαντική από αυτή των φίλων τους στο γυμνάσιο και το λύκειο, όσον αφορά στο κάπνισμα λένε οι ειδικοί. 
Αν οι γονείς ή το περιβάλλον τους καπνίζει είναι πιο πιθανό να ωθήσει ένα παιδί στο κάπνισμα απ’ ότι ένας φίλος στο σχολείο υποστηρίζει μια νέα έρευνα του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας. 
Οι ερευνητές ανέλυσαν διαχρονικά δεδομένα από 1.001 εφήβους. Η πλήρης μελέτη ακολούθησε εφήβους από την ηλικία των 11 ετών μέχρι την ενηλικίωσή τους και ως τα 37 τους χρόνια. 
Οι συμμετέχοντες παρατηρήθηκαν σε διάφορες ηλικιακές φάσεις, στην 1η γυμνασίου, 6 μήνες μετά την πρώτη μέτρηση και στη συνέχεια κάθε χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση του σχολείου. Οι μαθητές κλήθηκαν να υποδείξουν αναφέροντας τον αριθμό των στενών φίλων και των γονέων ή δύο σημαντικούς ενήλικες, οι οποίοι κάπνιζαν. 
Τα αποτελέσματά τους δείχνουν ότι ενώ όσο τα παιδιά προχωρούν ηλικιακά αυξάνει και η επιρροή των φίλων, την ίδια ώρα η επιρροή των γονιών μένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της εφηβείας όσον αφορά στο κάπνισμα. 
Πιο επιρρεπή ως προς την υιοθέτηση κακών συνηθειών φίλων τους είναι τα αγόρια απ’ ότι τα κορίτσια ενώ οι ερευνητές στοχεύουν τώρα να «μετρήσουν» και τι επιρροή έχουν τα αδέλφια μεταξύ τους. 
(πηγή: healthpress.gr)

16 Απρ 2013

Πρώτη στην Ευρώπη σε ποσοστό παχυσαρκίας η ΕλλάδαΜετά τη ραγδαία γήρανση τού πληθυσμού και τη μείωση των γεννήσεων, που επιτείνουν το δημογραφικό πρόβλημα, η χώρα μας αποκτά μια ακόμη αρνητική πρωτιά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καταγράφοντας ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων ατόμων 42%, όταν ο μέσος όρος για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους δεν ξεπερνά το 38%!
Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία αυτά για τα Ελληνόπουλα, τα οποία αναδεικνύονται ως τα πλέον παχύσαρκα παιδιά της Γηραιάς Ηπείρου: περίπου 3 στα 10 αγόρια στην εφηβεία και 1 στα 6 κορίτσια είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, ποσοστά που, επίσης, αυξάνονται αλματωδώς τα τελευταία χρόνια.
H παχυσαρκία θα είναι ένα από τα κεντρικά θέματα του 40ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας και της Πανελλήνιας Ένωσης Ενδοκρινολόγων, το οποίο ξεκινά αύριο στην Αθήνα.
Αναφερόμενος στον ορισμό της παχυσαρκίας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, αναπληρωτής καθηγητής Ενδοκρινολογίας, Γιώργος Μαστοράκος, σε συνέντευξη Τύπου, τόνισε ότι, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, παχύσαρκος θεωρείται όποιος έχει Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) πάνω από 30. Όπως είναι γνωστό, ο ΔΜΣ προκύπτει από τη διαίρεση του σωματικού βάρους (σε κιλά) δια του ύψους του ατόμου στο τετράγωνο. Αν ο ΔΜΣ είναι μεταξύ 25-29,9, το άτομο θεωρείται υπέρβαρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ Ημερομηνία: 16/04/2013

6 Απρ 2013

Έφυγε ο ναύαρχος Νίκος Παππάς


Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013, μία από τις πιο σημαντικές μορφές του αντιδικτατορικού αγώνα, ο ναύαρχος Νίκος Παππάς, κυβερνήτης του θρυλικού αντιτορπιλικού «Βέλος», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ήταν ένας από τους πλέον επαρκείς αξιωματικούς, αλλά και από αυτούς που συνέβαλαν όσο λίγοι στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ του πολιτικού κόσμου και του στρατού κατά τη Μεταπολίτευση.
Πρωτεργάτης του Κινήματος του Ναυτικού, ο Παππάς στις 25 Μαΐου 1973 εγκατέλειψε νατοϊκή άσκηση με το αντιτορπιλικό «Βέλος» στο Τυρρηνικό Πέλαγος και το οδήγησε στην Ιταλία ζητώντας πολιτικό άσυλο, το οποίο τελικά δόθηκε τόσο στον ίδιο όσο και τους έξι αξιωματικούς και 25 υπαξιωματικούς του. Η «ανταρσία» έγινε αμέσως πρωτοσέλιδο όχι μόνο στην Ιταλία αλλά σε όλο τον κόσμο. Ο Παππάς έγινε αμέσως σύμβολο ενός αγώνα το ηθικό αίτημα του οποίου ξεπερνούσε κατά πολύ τα ελληνικά σύνορα. Οι φωτογραφίες των αξιωματικών και των ναυτών με απλωμένη την ελληνική σημαία έκαναν τον γύρο του πλανήτη.
Ο ναύαρχος, που επέστρεψε στη χώρα μετά το 1974, είχε αρνηθεί κατ' επανάληψη να ασχοληθεί με την πολιτική. Μοναδική εξαίρεση, η ανάληψη της θέσης του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας επί κυβερνήσεως Ζολώτα, από τον Νοέμβριο του 1989 έως τον Απρίλιο του 1990. 

ΠΗΓΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2 Απρ 2013

Αύξηση των υπερκινητικών παιδιών στις ΗΠΑ;


Ο ένας στους πέντε μαθητές γυμνασίου, το 11% των παιδιών σχολικής ηλικίας που ζουν στις ΗΠΑ, έχει διαγνωστεί ως πάσχων από σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Σε αυτό το εντυπωσιακό συμπέρασμα καταλήγει η ανάλυση των πιο πρόσφατων στοιχείων που συγκέντρωσαν τα ομοσπονδιακά Κέντρα Ελέγχου Λοιμώξεων και Πρόληψης. Η τεράστια αύξηση των πασχόντων, συγκριτικά με την περασμένη δεκαετία, προκαλεί ανησυχία καθώς υποδεικνύει ότι οι διαγνώσεις και η συνταγογράφηση φαρμακευτικών σκευασμάτων για τη θεραπεία του συνδρόμου είναι αλόγιστες κι εν δυνάμει επικίνδυνες.
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, 6,4 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών πάσχουν από το συγκεκριμένο σύνδρομο. Αυτό σημαίνει ότι οι διαγνώσεις αυξήθηκαν κατά 16% από το 2007 και κατά 53% συγκριτικά με την περασμένη δεκαετία. Τα δύο τρίτα των παιδιών λαμβάνουν διεγερτικά φάρμακα (Ritalin, Adderall και άλλα) που πραγματικά βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Σε κάποιες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορούν να προκαλέσουν εξάρτηση, άγχος και σπανιότερα ψύχωση. Mελλοντικά, μάλιστα, θα χορηγούνται περισσότερα, καθώς η Αμερικανική Εταιρεία Ψυχιατρικής θα διευρύνει τα διαγνωστικά κριτήρια διευκολύνοντας τη χορήγησή τους. Αν και κάποιοι γιατροί και οργανώσεις ασθενών πιστεύουν ότι η αύξηση των διαγνώσεων απλώς σημαίνει ότι το σύνδρομο αναγνωρίζεται ευκολότερα, άλλοι πιστεύουν ότι εκατομμύρια παιδιά παίρνουν φάρμακα απλά και μόνο επειδή είναι άτακτα ή για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στο σχολείο, χωρίς ουσιαστικό ιατρικό λόγο. Σε πολλές περιπτώσεις οι έφηβοι μοιράζουν ή εμπορεύονται τα φάρμακα που τους «έχει γράψει ο γιατρός». Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν με τηλεφωνικές συνεντεύξεις 76.000 γονέων σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια από τον Φεβρουάριο του 2011 έως τον Ιούνιο του 2012. Ο αμερικανικός υγειονομικός φορέας παρείχε τα δεδομένα στους New York Times που έκαναν τη δική τους ανάλυση.
Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία, το σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας ταλαιπωρεί το 3% έως 7% των παιδιών σχολικής ηλικίας. Καθώς δεν υπήρχε διαγνωστική εξέταση, η διάγνωση γίνεται έπειτα από συζήτηση με ασθενείς, γονείς και δασκάλους και τον αποκλεισμό κάθε άλλου πιθανού αιτίου. Συχνά, όμως, ο γιατρός δέχεται πιέσεις από τους γονείς που αγωνιούν να μάθουν γιατί το παιδί τους συμπεριφέρεται έτσι.
Η κατακόρυφη αύξηση των διαγνώσεων αποδίδεται στην «ιατροποίηση» συνηθισμένων συμπεριφορών όταν γιατροί αποδίδουν μια απλή αφηρημάδα στο σύνδρομο, αλλά και στις διαφημίσεις των φαρμακοβιομηχανιών που «πείθουν τους γονείς» ότι τα φάρμακα θα βελτιώσουν τη ζωή του παιδιού τους. Οι πωλήσεις των συγκεκριμένων φαρμάκων αυξήθηκαν από 4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2007 σε 9 δισ. το 2012, σύμφωνα με την IMS Health.

The New York Times
ΠΗΓΗ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 2-4-2013
 

Free Visitor Counters
Vitamin Shoppe Coupon Codes